Etik Değerler

etik

ETİK DEĞERLER

         Etik; bireylerin doğru ve ahlaklı yaşayabilmesi için, hangi davranışların doğru hangi davranışların yanlış olduğunu araştıran felsefe dalıdır. Temelinde barındırdığı güzel ahlak, adaletli ve iyi insan özellikleri değişmese de zamana, topluma ve teknolojik gelişmelere karşı etik kavramına yüklenen anlam değişebilmektedir.

Bir konuya ya da belirli bir meslek dalına özgü etik davranışların tamamı etik değerler olarak tanımlanabilir.

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen bilişim teknolojileri, eğitim, sağlık, medya iletişim gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bilişim teknolojilerinde görülen bu gelişim ve yaygınlaşma istenen bilgiye hızla erişimin yanında pek çok sorunun da beraberinde getirmektedir.  Bu sorunlardan birisi de erişilen bilginin doğruluğu ve kaynağının tesbitidir. Gelişmiş toplumların bir özelliği de üretilen bilginin ve bu bilgiyi kullanan kişilerin etik kurallarına uyup uymadığıdır. Geleceğin bireylerinin şekillenmesinde bilginin üretilmesi kadar bu bilgilerin etik kurallara göre üretilip paylaşılmasını da sağlamak önem kazanmaktadır.

etik