Program, yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır. İşlemler matematiksel ya da mantıksal olabilir.
Girdi: Klavyeden, dosyadan veya başka bir aygıttan veri almadır.
Çıktı: Ekranda veriyi görüntüleme veya veriyi dosyaya veya başka bir aygıta göndermedir.
Matematik: Toplama, çarpma gibi bazı temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmedir.
Koşullu yürütme: Belirli durumları sınamak ve komutları uygun bir sıraya göre çalıştırmaktır.
Tekrarlama: Bazı eylemleri genellikle ufak tefek değişikliklerle yineleme işlemidir.