Veri Türleri

Çözümler üretebilmek için bilgisayarlar “veri”ye gereksinim duyar. Ham veriler, bilgisayar tarafından “girdi” olarak algılanır ve program aracılığı ile işlenir. Kullanıcıya geri dönen değer, işlenmiş veridir; “çıktı” ya da “bilgi” olarak adlandırılır.

Sayısal Veri : Sayısal veriler tüm sayı tiplerini içerir. Sayısal veri, hesaplama işlemlerinde kullanılabilen tek veri türüdür. Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir. Her bir veri türünün bir veri seti vardır. Sayısal veri için tanımlanmış veri seti 0-9 arasındaki sayılar ve “+” ile “–” işaretlerini kapsar.

 

veri türü veri seti  örnek 
sayısal : tam sayı tüm sayılar 66578

-2356

sayısal : reel sayı tüm reel sayılar ve ondalık sayılar -56.23

0.005

8695.235

Alfanümerik/Karakter Veri : Karakter veri seti; tüm tek haneli sayılar (“0”.. “9”), harfler (“a”..“z”, “A”..“Z”) ve özel karakterleri (“#”, “&”, “*”, ..) kapsar. Bu veri setinden oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir.

veri türü veri seti örnek
karakter tüm harfler, rakamlar ve semboller “A”, “b”, “9”, “+”, “%”
dizi birden fazla karakterden oluşan kombinasyon “bilgisayar”

“555-8888888”

Mantıksal Veri : Mantıksal veri, veri setinde yalnızca iki kelime barındırır: doğru ve yanlış. Bu veri evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır.

veri türü veri seti örnek
mantıksal doğru yanlış

true false

doğru yanlış

true false

Veri Türleri İçin Kurallar

  1. Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır.
  2. Programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştirir.
  3. Veri türleri karışık kullanılamaz. Örneğin sayısal olarak tanımlanmış bir veri, dizi olarak algılanamaz. Bu durumda bilgisayar, beklediği veri türü ile karşılamaz ve hata verir.
  4. Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.
  5. Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak, diğerleri karakter ya da dizi olarak tanımlanmalıdır.
  6. Programcılar kendi tanımladıkları veri türlerini de oluşturabilirler. Kullanıcı-tanımlı olarak adlandırılan bu veri türleri, bugünün tarihi, hedef, varılacak süre gibi hem dizi hem de sayısal veriler içeren yapılar oluşturulabilir.
veri veri türü açıklama
ürün satış bedeli

49.99

sayısal:reel bir ürünün satış bedeli hesaplama işlemlerinde kullanılır
TC. kimlik no

75265419621

karakter dizisi hesaplama amaçlı kullanılmaz
ağırlık

60

sayısal:tamsayı kilo cinsinden tamsayı olabilir ve hesaplamalarda kullanılabilir
şirket ismi

ABC firması

karakter dizisi tamamen karakterlerden oluşur
kredi onayı

var, yok

mantıksal bu durumda onay ya vardır “doğru” ya da yoktur “yanlış”
posta kodu

42000

karakter dizisi posta kodları işlem yapmak için kullanılmaz
tarih

14102019

karakter dizisi

sayısal:tamsayı

işlem yapmak için tamsayı şeklinde tanımlanabilir aksi halde dizi olarak tanımlanması daha uygundur
Iban

TR 8420031332741584

karakter dizisi para transferi için bankaya verilen kodlar hesaplama amaçlı kullanılmaz