Yorum satırları

Yorum satırları, Python yorumlayıcısı tarafından dikkate alınmayan ve yorumlanmayan ifadelerdir.
Python’da yorum satırları genel olarak aşağıdaki işlemler için kullanılır:

  • Bir hatırlatma eklemek
  • Program veya kodlarla ilgili bir açıklama yapmak
  • Kullanılmayan bir kod satırını pasif hale getirmek
  • Süsleme yapmak
  • Bu tür açıklama satırları kodun başkaları tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar. Python’da tek
    satırlık açıklama için  “# “işareti kullanılır. “#” işareti kullandığınızda o satırdaki metin kod olarak
    işlenmez.

Örnekler

2.

3.

4.

 

kaynak :http://ogretmen.meb.gov.tr/kitap/python1/index.html